Shopping Cart

Social

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dan mag u deze site niet gebruiken of bezoeken. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend voor het tijdelijk downloaden van één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van Hayashi Factory, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht en onder deze licentie mag u niet:
het materiaal aanpassen of kopiëren;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen om de software op de website van Hayashi Factory te decompileren of reverse engineeren;
eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen verwijderen; of
het materiaal overbrengen naar een andere persoon of “spiegelen” op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Hayashi Factory worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van het materiaal of bij beëindiging van deze licentie, moet u al het gedownloade materiaal in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

Disclaimer

De materialen op de website van Hayashi Factory worden geleverd “zoals ze zijn”. Hayashi Factory geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Hayashi Factory geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

Het materiaal dat op de website van Hayashi Factory verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Hayashi Factory garandeert niet dat het materiaal op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Hayashi Factory kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Hayashi Factory verplicht zich echter niet om het materiaal bij te werken.

Links

Hayashi Factory heeft niet alle sites die aan deze internetsite zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van deze site door Hayashi Factory. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de website

Hayashi Factory kan deze gebruiksvoorwaarden voor de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Hayashi Factory wordt beheerst door de wetten van de Staat der Nederlanden, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.
Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben we dit beleid ontwikkeld om u te laten begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken en gebruiken. Het volgende schetst ons privacybeleid.

Voor of op het moment dat persoonlijke informatie wordt verzameld, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor de informatie wordt verzameld.
We zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken met het doel de door ons gespecificeerde doeleinden te vervullen en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor het vervullen van die doeleinden.
We zullen persoonlijke informatie verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, indien van toepassing, met medeweten of toestemming van de betrokken persoon.
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn.
We zullen persoonlijke informatie beschermen met redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
We zullen informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie direct beschikbaar stellen aan klanten.
We zijn toegewijd om onze zaken uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.